Nankörlük Sözleri

Nankörlük Sözleri

En etkili nankörlük sözleri, özlü nankörlük sözleri, nankörlük ile ilgili anlamlı sözler, en iyi nankörlük sözleri, iğneli sözler

İnsanlara kendilerini nankörlüğe mecbur edecek kadar büyük hizmetlerde bulunmayınız. Balzac

Nankörlük kusurların en büyüğüdür ve eğer insanlar unutkan olmasalardı hiçbir nankör olmazdı. Goethe

Nankörlük zayıf insanların işidir kudretli insanlar içinde asla nankör olana rastlamadım. Goethe

Sadakanı kör dilenciye vermeyi tercih et seni görmeyeceği için nankörlükten kurtulursun. Cenap Şahabettin

İyilik edecek hal ve mevkide olduğumuz müddetçe nankörlüklerle karşılaşmayız. La Rochefoucauld

İnsanlar pekguzelsozler.com kırmızı bir güle doğru koşarken çoğu zaman ayaklarının altında ezilen kır çiçeklerinden habersizdirler

İnsanlar kendilerinden daha yüksek olanların nankörlüğünden söz etmeyi severler. Samuel Johnson

Nasıl bir at üzerindeki zengin koşumların farkına varmazsa insan da içinde yaşadığı nimetlerin öyle farkına varmaz. Shakespear

Nankörlük, sevginin mezarıdır. La Rochefoucauld

İnsanIar kendiIerinden daha yüksek oIanIarın nankörIüğünden, söz etmeyi severIer. SamueI Johnson

Bunca vefasızIıktan sonra, bazıIarının ederi kaImadı artık gönlümde; kaça deseler hiçe sayarım. Özdemir Asaf

İnsanlar kırmızı bir güIe doğru koşarken çoğu zaman ayakIarının aItında eziIen kır çiçekIerinden habersizdirIer.

Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen; fakat hiçbir şeyin kıymetini bilmeyen kimsedir. Oscar Wilde